Hinduism News:

Tyagaraja Keerthanas Gandhamu Puyaruga in Kannada

ರಚನ: ತ್ಯಾಗರಾಜ

ಪಲ್ಲವಿ:
ಗಂಧಮು ಪುಯ್ಯರುಗಾ ಪನ್ನೀರು
ಗಂಧಮು ಪುಯ್ಯರುಗಾ

ಅನು ಪಲ್ಲವಿ:
ಅಂದಮಯಿನ ಯದುನಂದನುಪೈ
ಕುಂದರದನ ಲಿರವೊಂದಗ ಪರಿಮಳ ||ಗಂಧಮು||

ತಿಲಕಮು ದಿದ್ದರುಗಾ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕಮು ದಿದ್ದರುಗಾ
ಕಲಕಲಮನು ಮುಖಕಳಗನಿ ಸೊಕ್ಕುಚು
ಬಲುಕುಲ ನಮೃತಮು ಲೊಲಿಕೆಡು ಸ್ವಾಮಿಕಿ ||ಗಂಧಮು||

ಚೇಲಮು ಗಟ್ಟರುಗಾ ಬಂಗಾರು ಚೇಲಮು ಗಟ್ಟರುಗಾ
ಮಾಲಿಮಿತೋ ಗೋಪಾಲಬಾಲುಲತೋ
ನಾಲ ಮೇಪಿನ ವಿಶಾಲನಯನುನಿಕಿ ||ಗಂಧಮು||

ಹಾರತುಲೆತ್ತರುಗಾ ಮುತ್ಯಾಲ ಹಾರತುಲೆತ್ತರುಗಾ
ನಾರೀಮಣುಲಕು ವಾರಮು ಯೌವನ
ವಾರಕ ಯೊಸಗೆಡು ವಾರಿಜಾಕ್ಷುನಿಕಿ ||ಗಂಧಮು||

ಪೂಜಲು ಸೇಯರುಗಾ ಮನಸಾರ ಪೂಜಲು ಸೇಯರುಗಾ
ಜಾಜುಲು ಮರಿ ವಿರಜಾಜುಲು ದವನಮು
ರಾಜಿತ ತ್ಯಾಗರಾಜ ನುತುನಿಕಿ ||ಗಂಧಮು||

What Next?

Related Articles

7 Responses to "Tyagaraja Keerthanas Gandhamu Puyaruga in Kannada"

 1. Ramesh Chitturi says:

  Where can i get more hindu mantras

 2. Gopi says:

  What is the best time and day to recite Tyagaraja Keerthanas Gandhamu Puyaruga

 3. Aslesha says:

  I want to know the meaning of Tyagaraja Keerthanas Gandhamu Puyaruga

 4. Kimaya Sharma says:

  From which Purana/Veda/Upanishad Tyagaraja Keerthanas Gandhamu Puyaruga Taken

 5. Grishma Sinduri says:

  Which day is good for “Tyagaraja Keerthanas Gandhamu Puyaruga” chanting

 6. Goutham says:

  Can you provide Tyagaraja Keerthanas Gandhamu Puyaruga mp3 download

 7. Arudra says:

  Can you provide Tyagaraja Keerthanas Gandhamu Puyaruga mp3

Leave a Reply

Submit Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.