Hinduism News:

Shivashtakam in Oriya

ପ୍ରଭୁଂ ପ୍ରାଣନାଥଂ ଵିଭୁଂ ଵିଶ୍ଵନାଥଂ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥଂ ସଦାନଂଦ ଭାଜାମ |
ଭଵଦ୍ଭଵ୍ୟ ଭୂତେଶ୍ଵରଂ ଭୂତନାଥଂ, ଶିଵଂ ଶଂକରଂ ଶଂଭୁ ମୀଶାନମୀଡେ || 1 ||

ଗଳେ ରୁଂଡମାଲଂ ତନୌ ସର୍ପଜାଲଂ ମହାକାଲ କାଲଂ ଗଣେଶାଦି ପାଲମ |
ଜଟାଜୂଟ ଗଂଗୋତ୍ତରଂଗୈ ର୍ଵିଶାଲଂ, ଶିଵଂ ଶଂକରଂ ଶଂଭୁ ମୀଶାନମୀଡେ || 2||

ମୁଦାମାକରଂ ମଂଡନଂ ମଂଡୟଂତଂ ମହା ମଂଡଲଂ ଭସ୍ମ ଭୂଷାଧରଂ ତମ |
ଅନାଦିଂ ହ୍ୟପାରଂ ମହା ମୋହମାରଂ, ଶିଵଂ ଶଂକରଂ ଶଂଭୁ ମୀଶାନମୀଡେ || 3 ||

ଵଟାଧୋ ନିଵାସଂ ମହାଟ୍ଟାଟ୍ଟହାସଂ ମହାପାପ ନାଶଂ ସଦା ସୁପ୍ରକାଶମ |
ଗିରୀଶଂ ଗଣେଶଂ ସୁରେଶଂ ମହେଶଂ, ଶିଵଂ ଶଂକରଂ ଶଂଭୁ ମୀଶାନମୀଡେ || 4 ||

ଗିରୀଂଦ୍ରାତ୍ମଜା ସଂଗୃହୀତାର୍ଧଦେହଂ ଗିରୌ ସଂସ୍ଥିତଂ ସର୍ଵଦାପନ୍ନ ଗେହମ |
ପରବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମାଦିଭିର-ଵଂଦ୍ୟମାନଂ, ଶିଵଂ ଶଂକରଂ ଶଂଭୁ ମୀଶାନମୀଡେ || 5 ||

କପାଲଂ ତ୍ରିଶୂଲଂ କରାଭ୍ୟାଂ ଦଧାନଂ ପଦାମ୍ଭୋଜ ନମ୍ରାୟ କାମଂ ଦଦାନମ |
ବଲୀଵର୍ଧମାନଂ ସୁରାଣାଂ ପ୍ରଧାନଂ, ଶିଵଂ ଶଂକରଂ ଶଂଭୁ ମୀଶାନମୀଡେ || 6 ||

ଶରଚ୍ଚଂଦ୍ର ଗାତ୍ରଂ ଗଣାନଂଦପାତ୍ରଂ ତ୍ରିନେତ୍ରଂ ପଵିତ୍ରଂ ଧନେଶସ୍ୟ ମିତ୍ରମ |
ଅପର୍ଣା କଳତ୍ରଂ ସଦା ସଚ୍ଚରିତ୍ରଂ, ଶିଵଂ ଶଂକରଂ ଶଂଭୁ ମୀଶାନମୀଡେ || 7 ||

ହରଂ ସର୍ପହାରଂ ଚିତା ଭୂଵିହାରଂ ଭଵଂ ଵେଦସାରଂ ସଦା ନିର୍ଵିକାରଂ|
ଶ୍ମଶାନେ ଵସଂତଂ ମନୋଜଂ ଦହଂତଂ, ଶିଵଂ ଶଂକରଂ ଶଂଭୁ ମୀଶାନମୀଡେ || 8 ||

ସ୍ଵୟଂ ୟଃ ପ୍ରଭାତେ ନରଶ୍ଶୂଲ ପାଣେ ପଠେତ ସ୍ତୋତ୍ରରତ୍ନଂ ତ୍ଵିହପ୍ରାପ୍ୟରତ୍ନମ |
ସୁପୁତ୍ରଂ ସୁଧାନ୍ୟଂ ସୁମିତ୍ରଂ କଳତ୍ରଂ ଵିଚିତ୍ରୈସ୍ସମାରାଧ୍ୟ ମୋକ୍ଷଂ ପ୍ରୟାତି ||

What Next?

Related Articles

8 Responses to "Shivashtakam in Oriya"

 1. Harshita says:

  Thank you for giving Shivashtakam in Oriya

 2. Uttara says:

  Which day is good for “Shivashtakam” chanting

 3. Keertana says:

  What is the best time and day to recite Shivashtakam

 4. Arudra says:

  Can you provide Shivashtakam meaning in Oriya

 5. Hemakshi says:

  I want to know the meaning of Shivashtakam

 6. Srikanth Bellamkonda says:

  How many times i need to write Shivashtakam…?

 7. Harshini says:

  Please provide Shivashtakam pdf for download

 8. Kavya says:

  Can widow also chant Shivashtakam

Leave a Reply

Submit Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.