Hinduism News:

Shiridi Sai Baba Night Aarati in Shej Aarati in English

Sree sachchidaanaMda samardha sadguru saayinaadha maharaaj kee jai.

OvaaLu aaratee maajhyaa sadgurunaadhaa maajhyaa saayinaadhaa|
paaMchaahee tattvaMchaa deepa laavilaa aataa
nirguNaateesdhati kaisee aakaaraa aaleebaabaa aakaaraa aalee
sarvaaghaTi bharoonee uraleesaayimaavulee
OvaaLu aaratee maajhyaa sadgurunaadhaa maajhyaa saayinaadhaa|
paaMchaahee tattvaMchaa deepa laavilaa aataa
rajatama sattva tighE maayaaprasavaleebaabaamaayaa prasavalee
maayEchiyE pOTeekaisee maayaa udbhavalee
OvaaLu aaratee maajhyaa sadgurunaadhaa maajhyaa saayinaadhaa|
paaMchaahee tattvaMchaa deepa laavilaa aataa
saptasaagareekaisaa khEL maMDeelaa baabaa khEL maMDeelaa
khELooniyaa khELa avaghaa vistaarakElaa
OvaaLu aaratee maajhyaa sadgurunaadhaa maajhyaa saayinaadhaa|
paaMchaahee tattvaMchaa deepa laavilaa aataa
brahmaaMDEchee rachanaakaisee daakhavileeDOlaa baabaadaakhavileeDOlaa
tukaahmaNE maajhaa svaamee kRupaaLoo bhOLaa
OvaaLu aaratee maajhyaa sadgurunaadhaa maajhyaa saayinaadhaa|
paaMchaahee tattvaaMchaadeepalaavilaa aataa
lOpalEgnyaana jagee hitanENatikONi
avataaraa paaMDuraMgaa naamaThEvilEgnyaanee
aaratignyaanaraajaa mahaa kaivalya tEja
sEvitisaadhu saMtaa manuvEdalaamaajhaa aarateegnyaanaraajaa..
kanakachE taaTakaree ubhyagOpikanaaree
naarada tuMburahO saamagaayanakaree
aarateegnyaanaraajaa mahaakaivalyatEjaa
sEvitisaadhu saMtaa manuvEdalaamaajhaa aarateegnyaanaraajaa..
pagaTa guhyabOlE viSvabrahmachikEle
raamajanaardhani (paa)saayi mastakaThEvilE
aarati gnyaanaraajaa mahakaivalya taajaa
sEvitisaadhu saMtaa manuvEdalaamaajhaa aarateegnyaanaraajaa..
aarati tukaraamaa svaamee sadguru dhaamaa
sachchidaanaMdamoortee paayidaakhavi aahmaa
aaratitukaraamaa…
raaghavE saagaraataa paaShaaNataarilE
taisE tukO baachE abhaMga rakSheelE
rati tukaraamaa svaamee sadguru dhaamaa
sachchidaanaMdamoortee paayidaakhavi aahmaa
aaratitukaraamaa…
toonEkita tula nEsee brahmatukaasi^^aalE
hmaNOni raamESvarE charaNi mastakaThEvilE
aarati tukaraamaa svaamee sadguru dhaamaa
sachchidaanaMdamoortee paayidaakhavi aahmaa
aaratitukaraamaa…
jaijai saayinaadha aataa pahuDaavEmaMdireehO
aaLavitO saprEmE tujalaa aaratighe^^unikareehO
raMjavisee too madhurabOlunee maayaajaSeenija mulaahO
raMjavisee too madhurabOlunee maayaajaSeenija mulaahO
bhOgisivyaaditoocha haru niyaanijasEvaka du:khalaahO
bhOgisivyaaditoocha haru niyaanijasEvaka du:khalaahO
daavunibhaktavyasanaharisee darSana dESee tyaalaahO
daavunibhaktavyasanaharisee darSana dESee tyaalaahO
jhoolE asati kasTa ateeSayaatumachE yaadEhaalahO
jaijaisaayinaadha aataapahuDaavE maMdireehO
aaLavitO saprEmE tujalaa aaratighe^^unikareehO
jaijaisaayinaadha aataapahuDaavE maMdireehO
kShamaaSayana suMdarihiSObhaa sumanaSEjatyaavareehO
kShamaaSayana suMdarihiSObhaa sumanaSEjatyaavareehO
ghyaavee dODee bhakta janaaMchi pooja archaakareehO
ghyaavee dODee bhakta janaaMchi pooja archaakareehO
OvaaLitOpaMchapraaNijyOti sumateekareehO
OvaaLitOpaMchapraaNijyOti sumateekareehO
sEvaakiMkarabhakti preeti attaraparimaLavaarihO
jaijaisaayinaadha aataa pahuDaavE maMdireehO
aaLavitO saprEmE tujalaa aaratighE unikareehO
jaijaisaayinaadha aataa pahuDaavE maMdireehO
sODunijaayaa du:khavaaTatE baabaa(saayi) tvachcharaNaaseehO
sODunijaayaa du:khavaaTatE baabaa(saayi) tvachcharaNaaseehO
aagnyEstavahO aseeprasaadaghE^^uni nijasadanaaseehO
aagnyEstavahO aseeprasaadaghE^^uni nijasadanaaseehO
jaatO^^aataa yE upunarapitvachcharaNaachEpaaSihO
jaatO^^aataa yE upunarapitvachcharaNaachEpaaSihO
uThavootujala saayimaavulE nijahita saadaa yaaseehO
jaijaisaayinaadha aataa pahuDaavE maMdireehO
aaLavitO saprEmE tujalaa aaratighE unikareehO
jaijaisaayinaadha aataa pahuDaavE maMdireehO
aataasvaamee sukhEnidraakaraa avadhootaa baabaakaraasaayinaadhaa
chinmayahE (nija) sukhadaama jaavuni pahuDaa^^EkaaMta
vairaagyaachaa kuMcha ghE^^uni chauka jhooDilaa baabaachaukajhooDilaa
tayaavaree suprEmaachaa SiDakaavaadidalaa
aataasvaameesukhEnidraakaraa avadootaabaabaakaraa saayinaadhaa
chinmayahE sukhadaama jaavuni pahuDaa^^EkaaMta
paayaghaDyaa ghaatalya suMdara navavidaa bhaktee^^eeta baabaanavavidaa bhaktee
gnyaanaaMchyaasamayaalaavuni ujalaLyaajyOtee
aataasvaamee sukhE nidraa karaa avadootaa baabaakaraa saayinaadha
chinmayahE sukhadaama jaavuni pahuDaa^^EkaaMta
bhaavaardhaaMchaa maMchaka hrudayaakaaSeeTaaMgilaa baabaa(hrudayaa) kaaSeeTaaMgilaa
manaachee sumanE karuneekElE SEjElaa
aataasvaamee sukhE nidraa karaa avadootaa baabaakaraa saayinaadha
chinmayahE sukhadaama jaavuni pahuDaa^^EkaaMta
dvaitaachE kapaaTalaavuni EkatrakElE baabaa EkatrakElE
durbhuddeeMchyaa gaaMThee sODuni paDadEsODilE
aataasvaamee sukhE nidraa karaa avadootaa baabaakaraa saayinaadha
chinmayahE sukhadaama jaavuni pahuDaa^^EkaaMta
aaSaatRuShNa kalpanEchaa sODuni galabalaa baabaasODuni galabalaa
dayaakShamaa SaaMti daasee ubyaa sEvElaa
aataasvaamee sukhE nidraa karaa avadootaa baabaakaraa saayinaadha
chinmayahE sukhadaama jaavuni pahuDaa^^EkaaMta
alakShya unmani ghE^^uni naajuka duSSaalaa baabaa naajuka duSSaalaa
niraMjanE sadgurusvaamee nijavilaSEjElaa
aataasvaamee sukhE nidraa karaa avadootaa baabaakaraa saayinaadha
chinmayahE sukhadaama jaavuni pahuDaa^^EkaaMta
Sree gurudEvadta:
paahEprasaadaachi vaaTadyaavEdu^^OniyaataaTaa
SEShaaghE^^uni jaa eenatumachE jhooleeyaabOjana
jhoolO aataa^^Ekasavaatuhma aaLaMvaavOdEvaa
tukaahmaNE aataa chitta karuneeraahilO niSchit
paavalaaprasaada^^aata viThOnijavE baabaa aataanijavE
aapulaatO SramakaLOyEtasEbhaavE
aataasvaamee sukhE nidraa karaa gOpaalaa baabaasaayidayaaLaa
puralEmanOraadha jaatO aapulEsdhaLaa
tuhmasee jaagavoo aahma^^aapulyaa chaaDaa baabaa aapulyaachaaDaa
Subhaa Subha karmEdOSha haraavayaapeeDaa
ataasvaamee sukhE nidraakaraagOpaalaa baabaasaayidayaaLaa
puralEmanOraadha jaatO aapulEsdhaLaa
tukaahmaNEdhidalE uchchiShTaachEbhOjana (baabaa) uchchiShTaachE bhOjana
naahinivaDilE ahma aapulyaabhinnaa
ataasvaamee sukhE nidraakaraagOpaalaa baabaasaayidayaaLaa
puralEmanOradhajaatO aapulEsdhalaa
Sree sachchidaanaMda sadguru saayinaadh maharaaj ki jai
raajaadhiraaja yOgiraaja parabrahma Sreesaayinaadhaamaharaaj
Sree sachchidaanaMda sadguru saayinaadh maharaaj ki jai

What Next?

Related Articles

10 Responses to "Shiridi Sai Baba Night Aarati in Shej Aarati in English"

 1. Shankar says:

  Can you provide Shiridi Sai Baba Night Aarati meaning in Shej Aarati

 2. Uttara says:

  Can we chant Shiridi Sai Baba Night Aarati during night time!!!

 3. Harshini says:

  Can you provide where i can listen Shiridi Sai Baba Night Aarati online

 4. Mantra says:

  What is the best time and day to recite Shiridi Sai Baba Night Aarati

 5. Pausha says:

  I was searching for “Shiridi Sai Baba Night Aarati” and found in your site and happy to see that you have good collections of hindu mantras. I appriciate your efforts to promote hindism.

 6. Gowri says:

  Can we recite Shiridi Sai Baba Night Aarati at Home

 7. Harish says:

  Please provide Shiridi Sai Baba Night Aarati pdf for download

 8. Gitanjali says:

  How many times i need to write Shiridi Sai Baba Night Aarati…?

 9. Kapil Mishra says:

  Can widow also chant Shiridi Sai Baba Night Aarati

 10. Chitra says:

  Do you have any other Mantra in Shej Aarati

Leave a Reply

Submit Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.