Hinduism News:

Sarvadeva Kruta Sri Lakshmi Stotram in English

Author: Sarva Devata

upamE sarva saadhveenaaM dEveenaaM dEva poojitE|
tvayaa vinaa jagatsarvaM mRuta tulyaMca niShphalam|

sarva saMpatsvaroopaatvaM sarvEShaaM sarva roopiNee|
raasESvaryadhi dEveetvaM tvatkalaaH sarvayOShitaH||

kailaasE paarvatee tvaMca kSheerOdhE siMdhu kanyakaa|
svargEca svarga lakShmee stvaM martya lakShmeeSca bhootalE||

vaikuMThEca mahaalakShmeeH dEvadEvee sarasvatee|
gaMgaaca tulaseetvaMca saavitree brahma lOkataH||

kRuShNa praaNaadhi dEveetvaM gOlOkE raadhikaa svayam|
raasE raasESvaree tvaMca bRuMdaa bRuMdaavanE vanE||

kRuShNa priyaa tvaM bhaaMDeerE caMdraa caMdana kaananE|
virajaa caMpaka vanE Sata SRuMgEca suMdaree|

padmaavatee padma vanE maalatee maalatee vanE|
kuMda daMtee kuMdavanE suSeelaa kEtakee vanE||

kadaMba maalaa tvaM dEvee kadaMba kaananE2pica|
raajalakShmeeH raaja gEhE gRuhalakShmee rgRuhE gRuhE||

ityuktvaa dEvataassarvaaH munayO manavastathaa|
rooroodurna mravadanaaH SuShka kaMThOShTha taalukaaH||

iti lakShmee stavaM puNyaM sarvadEvaiH kRutaM Subham|
yaH paThEtpraatarutthaaya savaisarvaM labhEddhruvam||

abhaaryO labhatE bhaaryaaM vineetaaM susutaaM sateem|
suSeelaaM suMdareeM ramyaamati supriyavaadineem||

putra pautra vateeM SuddhaaM kulajaaM kOmalaaM varaam|
aputrO labhatE putraM vaiShNavaM cirajeevinam||

paramaiSvarya yuktaMca vidyaavaMtaM yaSasvinam|
bhraShTaraajyO labhEdraajyaM bhraShTa SreerlabhEtE Sriyam||

hata baMdhurlabhEdbaMdhuM dhana bhraShTO dhanaM labhEt||
keerti heenO labhEtkeertiM pratiShThaaMca labhEddhruvam||

sarva maMgaLadaM stOtraM SOka saMtaapa naaSanam|
harShaanaMdakaraM SaaSvaddharma mOkSha suhRutpadam||

|| iti sarva dEva kRuta lakShmee stOtraM saMpoorNam ||

What Next?

Related Articles

15 Responses to "Sarvadeva Kruta Sri Lakshmi Stotram in English"

 1. Srikanth Bellamkonda says:

  Thank you for giving Sarvadeva Kruta Sri Lakshmi Stotram in English

 2. Ravi Venkata Krishna says:

  Can widow also chant Sarvadeva Kruta Sri Lakshmi Stotram

 3. Sudhir Sharma says:

  How many times i need to write Sarvadeva Kruta Sri Lakshmi Stotram…?

 4. Grishma Sinduri says:

  When i have to recite Sarvadeva Kruta Sri Lakshmi Stotram

 5. Ramesh Chitturi says:

  Can we recite Sarvadeva Kruta Sri Lakshmi Stotram at Home

 6. Harshini says:

  Can you provide Sarvadeva Kruta Sri Lakshmi Stotram mp3

 7. Santhosh Kamuni says:

  Please tell me the source Sarvadeva Kruta Sri Lakshmi Stotram

 8. Kavya says:

  Do yo have PDF of Sarvadeva Kruta Sri Lakshmi Stotram meaning in English

 9. Ashish Sharma says:

  sarwa deva sthothra

 10. Dhan Veer says:

  sarvadeva kruta sri lakshmi stotram with english meaning

 11. Rocking Man says:

  sarvadeva kruta sri lakshmi stotram meaning

 12. Rojarani says:

  sarvadeva kruta sri lakshmi stotram mp3

 13. Roshan Kunwar says:

  lakshmi stotram english

 14. Pawan Kalyan says:

  deva kruta lakshmi stotra

 15. Anonymous says:

  sri dhana lakshmi stotram with hindi meaning

Leave a Reply

Submit Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.