Hinduism News:

Saraswati Stotram in Bengali

রচন: অগস্ত্য় ঋশি

দোর্ভির্য়ুক্তা চতুর্ভিঃ স্ফটিকমণিনিভৈ রক্ষমালাংদধানা
হস্তেনৈকেন পদ্মং সিতমপিচ শুকং পুস্তকং চাপরেণ |
ভাসা কুংদেংদুশংখস্ফটিকমণিনিভা ভাসমানাসমানা
সা মে বাগ্দেবতেয়ং নিবসতু বদনে সর্বদা সুপ্রসন্না || 2 ||

সুরাসুরৈস্সেবিতপাদপংকজা করে বিরাজত্কমনীয়পুস্তকা |
বিরিংচিপত্নী কমলাসনস্থিতা সরস্বতী নৃত্য়তু বাচি মে সদা || 3 ||

সরস্বতী সরসিজকেসরপ্রভা তপস্বিনী সিতকমলাসনপ্রিয়া |
ঘনস্তনী কমলবিলোললোচনা মনস্বিনী ভবতু বরপ্রসাদিনী || 4 ||

সরস্বতি নমস্তুভ্য়ং বরদে কামরূপিণি |
বিদ্য়ারংভং করিষ্য়ামি সিদ্ধির্ভবতু মে সদা || 5 ||

সরস্বতি নমস্তুভ্য়ং সর্বদেবি নমো নমঃ |
শাংতরূপে শশিধরে সর্বয়োগে নমো নমঃ || 6 ||

নিত্য়ানংদে নিরাধারে নিষ্কলায়ৈ নমো নমঃ |
বিদ্য়াধরে বিশালাক্ষি শুদ্ধজ্ঞানে নমো নমঃ || 7 ||

শুদ্ধস্ফটিকরূপায়ৈ সূক্ষ্মরূপে নমো নমঃ |
শব্দব্রহ্মি চতুর্হস্তে সর্বসিদ্ধ্য়ৈ নমো নমঃ || 8 ||

মুক্তালংকৃত সর্বাংগ্য়ৈ মূলাধারে নমো নমঃ |
মূলমংত্রস্বরূপায়ৈ মূলশক্ত্য়ৈ নমো নমঃ || 9 ||

মনোন্মনি মহাভোগে বাগীশ্বরি নমো নমঃ |
বাগ্ম্য়ৈ বরদহস্তায়ৈ বরদায়ৈ নমো নমঃ || 1০ ||

বেদায়ৈ বেদরূপায়ৈ বেদাংতায়ৈ নমো নমঃ |
গুণদোষবিবর্জিন্য়ৈ গুণদীপ্ত্য়ৈ নমো নমঃ || 11 ||

সর্বজ্ঞানে সদানংদে সর্বরূপে নমো নমঃ |
সংপন্নায়ৈ কুমার্য়ৈ চ সর্বজ্ঞে তে নমো নমঃ || 12 ||

য়োগানার্য় উমাদেব্য়ৈ য়োগানংদে নমো নমঃ |
দিব্য়জ্ঞান ত্রিনেত্রায়ৈ দিব্য়মূর্ত্য়ৈ নমো নমঃ || 13 ||

অর্ধচংদ্রজটাধারি চংদ্রবিংবে নমো নমঃ |
চংদ্রাদিত্য়জটাধারি চংদ্রবিংবে নমো নমঃ || 14 ||

অণুরূপে মহারূপে বিশ্বরূপে নমো নমঃ |
অণিমাদ্য়ষ্টসিদ্ধায়ৈ আনংদায়ৈ নমো নমঃ || 15 ||

জ্ঞান বিজ্ঞান রূপায়ৈ জ্ঞানমূর্তে নমো নমঃ |
নানাশাস্ত্র স্বরূপায়ৈ নানারূপে নমো নমঃ || 16 ||

পদ্মজা পদ্মবংশা চ পদ্মরূপে নমো নমঃ |
পরমেষ্ঠ্য়ৈ পরামূর্ত্য়ৈ নমস্তে পাপনাশিনী || 17 ||

মহাদেব্য়ৈ মহাকাল্য়ৈ মহালক্ষ্ম্য়ৈ নমো নমঃ |
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবায়ৈ চ ব্রহ্মনার্য়ৈ নমো নমঃ || 18 ||

কমলাকরপুষ্পা চ কামরূপে নমো নমঃ |
কপালিকর্মদীপ্তায়ৈ কর্মদায়ৈ নমো নমঃ || 19 ||

সায়ং প্রাতঃ পঠেন্নিত্য়ং ষণ্মাসাত্সিদ্ধিরুচ্য়তে |
চোরব্য়াঘ্রভয়ং নাস্তি পঠতাং শৃণ্বতামপি || 2০ ||

ইত্থং সরস্বতী স্তোত্রমগস্ত্য়মুনি বাচকম |
সর্বসিদ্ধিকরং নৄণাং সর্বপাপপ্রণাশনম || 21 ||

What Next?

Related Articles

9 Responses to "Saraswati Stotram in Bengali"

 1. Gitanjali says:

  When i have to recite Saraswati Stotram

 2. Khyati says:

  Can widow also chant Saraswati Stotram

 3. Harshini says:

  Can you provide where i can listen Saraswati Stotram online

 4. Chitra says:

  Do you have any songs related to Saraswati Stotram

 5. Hemakshi says:

  Can you provide Saraswati Stotram meaning in Bengali

 6. Hasita says:

  Please provide Saraswati Stotram pdf for download

 7. Keyuri says:

  Saraswati Stotram is vedic or tantric

 8. Goutham says:

  Can we recite Saraswati Stotram at Home

 9. Ravi Venkata Krishna says:

  Do you have any other Mantra in Bengali

Leave a Reply

Submit Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.