Hinduism News:

Raghavendra Ashtottara Sata Namavali in English

OM svavaagdE va taasari dba ktavimalee kartrE namaH
OM raaghavEMdraaya namaH
OM sakala pradaatrE namaH
OM bha ktaugha saMbhE dana druShTi vajraaya namaH
OM kShamaa sureMdraaya namaH
OM hari paadakaMja niShEva Naalabdi samastE saMpadE namaH
OM dEva svabhaavaaya namaH
OM di vijadrumaaya namaH
OM iShTa pradaatrE namaH
OM bhavya svaroopaaya namaH || 10 ||
OM bha va duHkhatoola saMghaagnicaryaaya namaH
OM sukha dhairya SaalinE namaH
OM samasta duShTagra hanigra hESaaya namaH
OM duratya yO papla siMdhu sEtavE namaH
OM nirasta dOShaaya namaH
OM nira vadhyadEhaaya namaH
OM pratyardha mookatvavidhaana bhaaShaaya namaH
OM vidvatsari gnyEya mahaa viSEShaaya namaH
OM vaa gvaikharee nirjita bhavya SE Shaaya namaH
OM saMtaana saMpatsariSuddabhaktee vignyaana namaH ||20 ||
OM vaagde hasupaaTavaadi dhaatrE namaH
OM SarirOtdha samasta dOSha haMtre namaH
OM Sree guru raaghavEMdraaya namaH
OM tiraskRuta suMnadee jalapaadO daka mahimaavatE namaH
OM dustaa patraya naaSanaaya namaH
OM mahaavaMdyaasuputra daayakaaya namaH
OM vyaMgaya svaMga samRudda daaya namaH
OM grahapaapaa pahaye namaH
OM duritakaanadaava bhuta svabhakti darSa naaya namaH || 30 ||
OM sarvataMtra svataMtraya namaH
OM Sreemadhvamatavardanaaya namaH
OM vijayEMdra karaa bjOtda sudOMdravara pootrakaaya namaH
OM yatiraajayE namaH
OM guruvE namaH
OM bhayaa pahaaya namaH
OM gnyaana bhaktee suputraayuryaSaH
Sree puNyavarda naaya namaH
OM prativaadi bhayasvaMta bhEda cihnaardha raaya namaH
OM sarva vidyaapraveeNaaya namaH
OM aparOkShi kRuta SreeSaaya namaH || 40 ||
OM apEkShita pradaatrE namaH
OM daayaadaakShiNya vairaagya vaakpaaTava mukhaaMki taaya namaH
OM Saapaanugra haSaaktaya namaH
OM agnyaana vismRuti braaMti namaH
OM saMSayaapasmRuti kSha yadOSha naaSakaaya namaH
OM aShTaakShara japEsTaarda pradaatrE namaH
OM adhyaatmaya samudbhavakaayaja dOSha haMtrE namaH
OM sarva puNyardha pradaatrE namaH
OM kaalatra yapraardha naakartyahikaamuShmaka sarvasTaa pradaatrE namaH
OM agamya mahimnEnamaH || 50 ||
OM mahayaSaSE namaH
OM madvamata dugdaabdi caMdraaya namaH
OM anaghaaya namaH
OM yadhaaSakti pradakShiNa kRuta sarvayaatra phaladaatrE namaH
OM SirOdhaaraNa sarvateerdha snaana phatadaatRu samava baMdaavana gata jaalaya namaH
OM namaH karaNa sarvabhisTaa dhaartE namaH
OM saMkeertana vEdaadyarda gnyaana daatrE namaH
OM saMsaara magnajanOddaara kartrE namaH
OM kusTadi rOga nivarta kaaya namaH
OM aMdha divya dRuShTi dhaatrE namaH || 60 ||
OM EDa mookavaaksatutva pradaatrE namaH
OM poorNaa yu:pradaatrE namaH
OM poorNa saMpa tsra daatrE namaH
OM kukShi gata sarvadOShamnaanamaH
OM paMgu khaMja sameecaanaava yava namaH
OM bhuta prEta piSaacaadi piDaaghnEnamaH
OM deepa saMyOjanagnyaana putraa daatrE namaH
OM bhavya gnyaana bhaktyadi vardanaaya namaH
OM sarvaabhiShTa pradaaya namaH
OM raajacOra mahaa vyaa ghra sarpana kraadi piDanaghnEnamaH || 70 ||
OM svastOtra paranEsTaardha samRuddha daya namaH
OM udya tprudyOna dharmakoormaasana sdaaya namaH
OM khadya khadyO tana dyOta prataapaaya namaH
OM Sreeraamamaanasaaya namaH
OM dRuta kaaShaayava sanaaya namaH
OM tulasihaara vakSha namaH
OM dOrdaMDa vilasaddaMDa kamaMDalu viraajitaaya namaH
OM abhaya gnyaana samudraakSha maalaaSeelaka raaMbujaaya namaH
OM yOgEMdra vaMdya paadaabjaaya namaH
OM paapaadri paaTana vajraaya namaH || 80 ||
OM kShamaa sura gaNaadhee Saaya namaH
OM hari sEvalabdi sarva saMpadE namaH
OM tatva pradarSakaaya namaH
OM bhavyakRutE namaH
OM bahuvaadi vijayinE namaH
OM puNyavardana paadaabjaabhi ShEka jala saMcaayaaya namaH
OM dyunadee tulyasadguNaaya namaH
OM bhaktaaghavidvaMsakara nijamoori pradarSakaaya namaH || 90 ||
OM jagadgura vE namaH kRupaanidha yE namaH
OM sarvaSaastra viSaaradaaya namaH
OM nikhilEMdri yadOSha ghnE namaH
OM aShTaakShara manoodi taaya namaH
OM sarvasaukhyakRutE namaH
OM mRuta pOta praaNaadaatrE namaH
OM vEdi sdhapuruShOjjee vinE namaH
OM vahnista maalikOdda rtrE namaH
OM samagra Teeka vyaakhyaatrE namaH
OM bhaaTTa saMgra hakRutE namaH || 100 ||
OM sudhaapara miLOdda rtrE namaH
OM apasmaaraa paha rtrE namaH
OM upaniSha tkhaMDaardha kRutE namaH
OM Ru gvyakhyaana kRudaacaaryaaya namaH
OM maMtraalaya nivasinE namaH
OM nyaaya muktaa valeeka rtrE namaH
OM caMdri kaavyaakhyaaka rtrE namaH
OM suMtaMtra deepikaa rtrE namaH
OM geetaarda saMgrahakRutE namaH || 108 ||

What Next?

Related Articles

11 Responses to "Raghavendra Ashtottara Sata Namavali in English"

 1. Kimaya Sharma says:

  Can you provide where i can listen Raghavendra Ashtottara Sata Namavali online

 2. Gitanjali says:

  Please provide Raghavendra Ashtottara Sata Namavali pdf for download

 3. Ravi Venkata Krishna says:

  Can you provide Raghavendra Ashtottara Sata Namavali meaning in English

 4. Revathi Reddy says:

  Do you have any songs related to Raghavendra Ashtottara Sata Namavali

 5. Jyeshta says:

  Can we write Raghavendra Ashtottara Sata Namavali as rama koti (Nama Japam)?

 6. Pausha says:

  Can we chant Raghavendra Ashtottara Sata Namavali during night time!!!

 7. Khyati says:

  Can you provide Raghavendra Ashtottara Sata Namavali mp3 download

 8. Mantra says:

  Can we recite Raghavendra Ashtottara Sata Namavali at Home

 9. Kapil Mishra says:

  Where can i get more hindu mantras

 10. Falgun says:

  Do you have any other Mantra in English

 11. Anonymous says:

  astothara of ragavendra in English Pdf

Leave a Reply

Submit Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.