Hinduism News:

Lakshmi Narasimha Ashtottara Sata Namavali in Oriya

ଓଂ ନାରସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦିଵ୍ୟ ସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାବଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ଉଗ୍ର ସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାଦେଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ତଂଭଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ଉଗ୍ରଲୋଚନାୟ ନମଃ
ଓଂ ରୌଦ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵାଦ୍ଭୁତାୟ ନମଃ || 10 ||
ଓଂ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ
ଓଂ ୟୋଗାନଂଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଵିକ୍ରମାୟ ନମଃ
ଓଂ ହରୟେ ନମଃ
ଓଂ କୋଲାହଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ଚକ୍ରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ଵିଜୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜୟଵର୍ଣନାୟ ନମଃ
ଓଂ ପଂଚାନନାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ || 20 ||
ଓଂ ଅଘୋରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଘୋର ଵିକ୍ରମାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜ୍ଵଲନ୍ମୁଖାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହା ଜ୍ଵାଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜ୍ଵାଲାମାଲିନେ ନମଃ
ଓଂ ମହା ପ୍ରଭଵେ ନମଃ
ଓଂ ନିଟଲାକ୍ଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ସହସ୍ରାକ୍ଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦୁର୍ନିରୀକ୍ଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରତାପନାୟ ନମଃ || 30 ||
ଓଂ ମହାଦଂଷ୍ଟ୍ରାୟୁଧାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରାଜ୍ଞାୟ ନମଃ
ଓଂ ଚଂଡକୋପିନେ ନମଃ
ଓଂ ସଦାଶିଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ହିରଣ୍ୟକ ଶିପୁଧ୍ଵଂସିନେ ନମଃ
ଓଂ ଦୈତ୍ୟଦାନ ଵଭଂଜନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗୁଣଭଦ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାଭଦ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ବଲଭଦ୍ରକାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁଭଦ୍ରକାୟ ନମଃ || 40 ||
ଓଂ କରାଳାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିକରାଳାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିକର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵର୍ତ୍ରକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶିଂଶୁମାରାୟ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଲୋକାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଈଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଭଵେ ନମଃ
ଓଂ ଭୈରଵାଡଂବରାୟ ନମଃ || 50 ||
ଓଂ ଦିଵ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଚ୍ୟୁତାୟ ନମଃ
ଓଂ କଵୟେ ନମଃ
ଓଂ ମାଧଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଧୋକ୍ଷଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅକ୍ଷରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶର୍ଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵନମାଲିନେ ନମଃ
ଓଂ ଵରପ୍ରଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଧ୍ଭୁତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭଵ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ
ଓଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନଘାସ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ନଖାସ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୂର୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷେ ନମଃ
ଓଂ ସୁରେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସହସ୍ରବାହଵେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଜ୍ଞାୟ ନମଃ || 70 ||
ଓଂ ସର୍ଵସିଦ୍ଧ ପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵଜ୍ରଦଂଷ୍ଟ୍ରୟ ନମଃ
ଓଂ ଵଜ୍ରନଖାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାନଂଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରଂତପାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵମଂତ୍ରୈକ ରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵତଂତ୍ରାତ୍ମକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଵ୍ୟକ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁଵ୍ୟକ୍ତାୟ ନମଃ || 80 ||
ଓଂ ଵୈଶାଖ ଶୁକ୍ଲ ଭୂତୋତ୍ଧାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶରଣାଗତ ଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ଉଦାର କୀର୍ତୟେ ନମଃ
ଓଂ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଦଂଡ ଵିକ୍ରମାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵେଦତ୍ରୟ ପ୍ରପୂଜ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭଗଵତେ ନମଃ
ଓଂ ପରମେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀ ଵତ୍ସାଂକାୟ ନମଃ || 90 ||
ଓଂ ଶ୍ରୀନିଵାସାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜଗଦ୍ଵ୍ୟପିନେ ନମଃ
ଓଂ ଜଗନ୍ମୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜଗତ୍ଭାଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜଗନ୍ନାଧାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାକାୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦ୍ଵିରୂପଭ୍ରତେ ନମଃ
ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ପରଜ୍ୟୋତିଷେ ନମଃ
ଓଂ ନିର୍ଗୁଣାୟ ନମଃ || 100 ||
ଓଂ ନୃକେ ସରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ପରତତ୍ତ୍ଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରଂଧାମ୍ନେ ନମଃ
ଓଂ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ
ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଧୀରାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପାଲକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନରସିଂହାୟ ନମଃ || 108 ||

What Next?

Related Articles

9 Responses to "Lakshmi Narasimha Ashtottara Sata Namavali in Oriya"

 1. Ashwin Patel says:

  Do you have any other Mantra in Oriya

 2. Hasita says:

  Can you provide Lakshmi Narasimha Ashtottara Sata Namavali mp3 download

 3. Venu says:

  Can you provide where i can listen Lakshmi Narasimha Ashtottara Sata Namavali online

 4. Vamshi says:

  How many times i need to write Lakshmi Narasimha Ashtottara Sata Namavali…?

 5. Kavya says:

  Thank you for giving Lakshmi Narasimha Ashtottara Sata Namavali in Oriya

 6. Jyeshta says:

  What is the best time and day to recite Lakshmi Narasimha Ashtottara Sata Namavali

 7. Pooja says:

  Can we recite Lakshmi Narasimha Ashtottara Sata Namavali at Home

 8. Khushboo says:

  I want to know the meaning of Lakshmi Narasimha Ashtottara Sata Namavali

 9. Shankar says:

  From which Purana/Veda/Upanishad Lakshmi Narasimha Ashtottara Sata Namavali Taken

Leave a Reply

Submit Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.