Hinduism News:

Krishna Ashtakam in English

vasudEva sutaM dEvaM kaMsa chaaNoora mardanam |
dEvakee paramaanandaM kRuShNaM vandE jagadgurum ||

atasee puShpa sankaaSaM haara noopura SObhitam |
ratna kankaNa kEyooraM kRuShNaM vandE jagadgurum ||

kuTilaalaka saMyuktaM poorNachaMdra nibhaananam |
vilasat kuMDaladharaM kRuShNaM vandE jagadguram ||

maMdaara gaMdha saMyuktaM chaaruhaasaM chaturbhujam |
barhi piMCaava chooDaangaM kRuShNaM vandE jagadgurum ||

utphulla padmapatraakShaM neela jeemoota sannibham |
yaadavaanaaM SirOratnaM kRuShNaM vandE jagadgurum ||

rukmiNee kELi saMyuktaM peetaaMbara suSObhitam |
avaapta tulasee gaMdhaM kRuShNaM vandE jagadgurum ||

gOpikaanaaM kuchadvaMda kuMkumaankita vakShasam |
SreenikEtaM mahEShvaasaM kRuShNaM vandE jagadgurum ||

SreevatsaankaM mahOraskaM vanamaalaa viraajitam |
Sankhachakra dharaM dEvaM kRuShNaM vandE jagadgurum ||

kRuShNaaShTaka midaM puNyaM praatarutthaaya yaH paThEt |
kOTijanma kRutaM paapaM smaraNEna vinaSyati ||

What Next?

Related Articles

12 Responses to "Krishna Ashtakam in English"

 1. Mantra says:

  Please update more stotra in English

 2. Gul says:

  How many times i have to chant Krishna Ashtakam in a day to get maximum beneficial results

 3. Ramesh Chitturi says:

  Krishna Ashtakam is vedic or tantric

 4. Rohini says:

  Can you provide Krishna Ashtakam meaning in English

 5. Aslesha says:

  Can we recite Krishna Ashtakam at Home

 6. Kapil Mishra says:

  When i have to recite Krishna Ashtakam

 7. Harish says:

  I want to know the meaning of Krishna Ashtakam

 8. Kimaya Sharma says:

  Can we chant Krishna Ashtakam during night time!!!

 9. Rohith Raj says:

  krishna ashtakam pdf

 10. Chaitra says:

  meaning of ashtakam

 11. Nagarjuna Ve says:

  krishna ashtakam meaning

 12. Anonymous says:

  sri krishna ashtothram pdf english

Leave a Reply

Submit Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.