Hinduism News:

Ardha Naareeswara Ashtakam in English

Author: Shankaracharya

kastoorikaakuMkumacharchitaayai
chitaarajaHpunja vicharchitaaya |
kRutasmaraayai vikRutasmaraaya
namaH Sivaayai cha namaH Sivaaya || 2 ||

jhaNatkvaNatkaMkaNanoopuraayai
paadaabjaraajatphaNinoopuraaya |
hEmaaMgadaayai bhujagaaMgadaaya
namaH Sivaayai cha namaH Sivaaya || 3 ||

viSaalaneelOtpalalOchanaayai
vikaasipaMkEruhalOchanaaya |
samEkShaNaayai viShamEkShaNaaya
namaH Sivaayai cha namaH Sivaaya || 4 ||

maMdaaramaalaakalitaalakaayai
kapaalamaalaaMkitakaMdharaaya |
divyaaMbaraayai cha digaMbaraaya
namaH Sivaayai cha namaH Sivaaya || 5 ||

aMbhOdharaSyaamalakuntalaayai
taTitprabhaataamrajaTaadharaaya |
nireeSvaraayai nikhilESvaraaya
namaH Sivaayai cha namaH Sivaaya || 6 ||

prapaMchasRuShTyunmukhalaasyakaayai
samastasaMhaarakataaMDavaaya |
jagajjananyai jagadEkapitrE
namaH Sivaayai cha namaH Sivaaya || 7 ||

pradeeptaratnOjjvalakuMDalaayai
sphuranmahaapannagabhooShaNaaya |
Sivaanvitaayai cha Sivaanvitaaya
namaH Sivaayai cha namaH Sivaaya || 8 ||

EtatpaThEdaShTakamiShTadaM yO
bhaktyaa sa maanyO bhuvi deerghajeevee |
praapnOti saubhaagyamanantakaalaM
bhooyaatsadaa tasya samastasiddhiH ||

What Next?

Related Articles

8 Responses to "Ardha Naareeswara Ashtakam in English"

 1. Ashwin Patel says:

  I want to know the meaning of Ardha Naareeswara Ashtakam

 2. Kritika says:

  Thank you for giving Ardha Naareeswara Ashtakam in English

 3. Khyati says:

  Please tell me the source Ardha Naareeswara Ashtakam

 4. Aslesha says:

  Can you provide where i can listen Ardha Naareeswara Ashtakam online

 5. Hemakshi says:

  Can you provide Ardha Naareeswara Ashtakam mp3 download

 6. Harish says:

  Can you provide Ardha Naareeswara Ashtakam mp3

 7. Gowri says:

  Please provide Ardha Naareeswara Ashtakam pdf for download

 8. Karthik says:

  Can we write Ardha Naareeswara Ashtakam as rama koti (Nama Japam)?

Leave a Reply

Submit Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.