Hinduism News:

Akshintala Gowramma Bathukamma Song Lyrics (Akshinthala Bathukamma Song)

Akshintala Gowramma Bathukamma Song Lyrics, the lyrics of Akshinthala Gowramma song.

Okkokka Akshintalu Gowramma
Okka Malle Saarelu
Ninu Talachi Maa Annalu Gowramma
Yeedu Meedaalekkiri
Yeedu Meedala Sanduna Gowramma
Dongaleemoo Daagiri
Dongalatho Yeemandunee Gowramma
Doralatho Yeemandunee
Bantlakka Vayyaaramee Gowramma
Baala Peerantaallamee

|| Okkokka Akshintalu Gowramma ||

Rendeesi Akshintalu Gowramma
Rendu Malle Saarelu
Ninu Talachi Maa Annalu Gowramma
Yeedu Meedaalekkiri
Yeedu Meedala Sanduna Gowramma
Dongaleemoo Daagiri
Dongalatho Yeemandunee Gowramma
Doralatho Yeemandunee
Bantlakka Vayyaaramee Gowramma
Baala Peerantaallamee

|| Okkokka Akshintalu Gowramma ||

Moodeesi Akshintalu Gowramma
Moodu Malle Saarelu
Ninu Talachi Maa Annalu Gowramma
Yeedu Meedaalekkiri
Yeedu Meedala Sanduna Gowramma
Dongaleemoo Daagiri
Dongalatho Yeemandunee Gowramma
Doralatho Yeemandunee
Bantlakka Vayyaaramee Gowramma
Baala Peerantaallamee

|| Okkokka Akshintalu Gowramma ||

Naalugeesi Akshintalu Gowramma
Naalugu Malle Saarelu
Ninu Talachi Maa Annalu Gowramma
Yeedu Meedaalekkiri
Yeedu Meedala Sanduna Gowramma
Dongaleemoo Daagiri
Dongalatho Yeemandunee Gowramma
Doralatho Yeemandunee
Bantlakka Vayyaaramee Gowramma
Baala Peerantaallamee

|| Okkokka Akshintalu Gowramma ||

Iydeesi Akshintalu Gowramma
Iydu Malle Saarelu
Ninu Talachi Maa Annalu Gowramma
Yeedu Meedaalekkiri
Yeedu Meedala Sanduna Gowramma
Dongaleemoo Daagiri
Dongalatho Yeemandunee Gowramma
Doralatho Yeemandunee
Bantlakka Vayyaaramee Gowramma
Baala Peerantaallamee

|| Okkokka Akshintalu Gowramma ||

Aareesi Akshintalu Gowramma
Aaru Malle Saarelu
Ninu Talachi Maa Annalu Gowramma
Yeedu Meedaalekkiri
Yeedu Meedala Sanduna Gowramma
Dongaleemoo Daagiri
Dongalatho Yeemandunee Gowramma
Doralatho Yeemandunee
Bantlakka Vayyaaramee Gowramma
Baala Peerantaallamee

|| Okkokka Akshintalu Gowramma ||

Yeedesi Akshintalu Gowramma
Yeedu Malle Saarelu
Ninu Talachi Maa Annalu Gowramma
Yeedu Meedaalekkiri
Yeedu Meedala Sanduna Gowramma
Dongaleemoo Daagiri
Dongalatho Yeemandunee Gowramma
Doralatho Yeemandunee
Bantlakka Vayyaaramee Gowramma
Baala Peerantaallamee

|| Okkokka Akshintalu Gowramma ||

Yenimideesi Akshintalu Gowramma
Yenimidi Malle Saarelu
Ninu Talachi Maa Annalu Gowramma
Yeedu Meedaalekkiri
Yeedu Meedala Sanduna Gowramma
Dongaleemoo Daagiri
Dongalatho Yeemandunee Gowramma
Doralatho Yeemandunee
Bantlakka Vayyaaramee Gowramma
Baala Peerantaallamee

|| Okkokka Akshintalu Gowramma ||

Tommideesi Akshintalu Gowramma
Tommidi Malle Saarelu
Ninu Talachi Maa Annalu Gowramma
Yeedu Meedaalekkiri
Yeedu Meedala Sanduna Gowramma
Dongaleemoo Daagiri
Dongalatho Yeemandunee Gowramma
Doralatho Yeemandunee
Bantlakka Vayyaaramee Gowramma
Baala Peerantaallamee

|| Okkokka Akshintalu Gowramma ||

What Next?

Related Articles

Leave a Reply

Submit Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.